Jorden Hagenbeek

Analytisch en pragmatisch, stimulerend, kritisch met humor. Kan ingewikkelde situaties terugbrengen tot de kern en werkende oplossingen bieden.

‘Let op je voetenwerk!’ ‘Hou die hand hoog!’ ‘Denk aan je dekking!’ Als het werk het toelaat staat Jorden elke donderdagavond in de ring van Boksschool Bep Kneppers.

The noble art of selfdefense is een mooie manier om de overtollige energie (en de overtollige grammen) kwijt te raken. ‘Het gaat er niet om de tegenstander zo hard mogelijk te treffen’, zegt Jorden na een paar rondjes sparren.

‘Het gaat om strategie, een sterke mix van verdediging en aanval. Het gaat erom jezelf met soepel voetenwerk flexibel en soms met lef op te stellen.’